Praca

Firma English Communications and other languages tworzy bazę danych lektorów, tłumaczy, copywriterów i proofreaderów do obecnej i przyszłej współpracy. Tylko kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna i próbka pracy) zostaną wpisani do bazy.
  Oferta skierowana jest do:
 • Lektorów języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski
 • Lektorów, którzy biegle władają dwoma z wyżej wymienionych języków
 • Lektorów języka polskiego jako obcego
 • Copywriterów
 • Proofreaderów
 • Tłumaczy języka angielskiego.
  Oczekiwania wobec lektorów:
 • Biegła znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków europejskich
 • Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne
 • Mile widziane wykształcenie kierunkowe: filologiczne lub podyplomowe, np. w przypadku lektorów języka polskiego jako obcego ukończone Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego lub podobne studia
 • Doświadczenie
 • Specjalizacja w nauczaniu określonej grupy wiekowej: dzieci, młodzież, dorośli
 • Zamiłowanie do wykonywanej pracy
 • Chęć rozwoju osobistego
 • Umiejętność motywowania i wspierania ucznia w procesie nauki języka
 • Mile widziane referencje.
Dodatkowymi atutami będą dyspozycyjność i samochód.
English Communications oferuje swoim lektorom zaplecze dydaktyczne w postaci dwóch bibliotek: Biblioteki EC oraz Biblioteki dla lektorów EC, w której znajdują się różnorodne materiały do nauczania języków europejskich, m.in. podręczniki z ćwiczeniami i książkami dla nauczyciela, repetytoria tematyczno-leksykalne, książki do gramatyki, testy, nagrania audio, słowniki monolingwalne, bilingwalne, wymowy, tematyczne, synonimów i antonimów, obrazkowe, techniczne i gramatyczno-stylistyczne. Zbiór materiałów dydaktycznych jest regularnie uzupełniany o nowe pozycje.
  Oczekiwania wobec tłumaczy, copywriterów i proofreaderów:
 • Biegła znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków europejskich (nie dotyczy copywriterów piszących tylko w języku polskim)
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Doświadczenie
 • Dobra obsługa komputera: Word, Excel, PowerPoint, Internet
 • Mile widziane referencje.
Poszukiwane specjalizacje: finanse, bankowość, biznes, ekonomia, logistyka, produkcja, turystyka.
Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie Curriculum Vitae na adres rekrutacja@englishcommunications.pl wraz z informacją o preferowanych stawkach za jednostkę rozliczeniową, tzn. godzinę zegarową lub stronę tłumaczenia, copywritingu i proofreadingu. Firma skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.
Work for native speakers see: Offer for internationals.